CrafterCave Kids - LexiconLink ของเล่นและสื่อเสริมพัฒนาการทางภาษาและความคิดชิ้นแรกสำหรับเด็ก

01010020011

LexiconLink ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

฿590.00

   ตัวเลือกการจัดส่ง
การจัดส่งแบบมาตรฐาน 2 - 7 วัน

Active 2 days ago

ผู้ขาย CrafterCave Kids
Seller Review star4star4star1star0star0
แบรนด์ CrafterCave Kids

คุณสามารถเก็บ ฿5.00 คะแนนสะสม


Rating: 1.6/5 (7 votes)

รายละเอียดเพิ่มเติม

LexiconLink ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเหมาะสำหรับ เด็ก อายุ 2.5 - 5 ปี 

LexiconLink เป็นของเล่นและสื่อการเรียนรู้ทางภาษาที่เหมาะสำหรับเด็กอายุก่อนวัยเรียนและเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาภาษาและปริมาณคำศัพท์ กระบวนการคิดและการเรียนรู้องค์รวม เสริมความเข้าใจและเชื่อมโยงโครงสร้างความสัมพันธ์ของคำศัพท์ในมิติต่างๆ ทั้งเชิงลึกและกว้าง กระตุ้นระบบความคิด ฝึกทักษะด้านการมอง การสังเกตและทักษะการฟัง ทั้งยังใช้เป็นเกมเพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกับเด็กได้อย่างดี

LexiconLink ได้จัดทำตัวอย่างคำถาม (3 ภาษา – ไทย อังกฤษ จีน) สำหรับพ่อแม่ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ หรือครูอาจารย์สำหรับใช้เป็นแนวทางการถามคำถามช่วยให้ใช้ LexiconLink ได้อย่างสะดวก


LexiconLink กระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับความสนุกสนานอย่างเต็มที่LexiconLink  ช่วยพัฒนาทักษะด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (receptive language) รวมทั้งการแสดงออกทางภาษา (expressive language) ของเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.craftercave.com/lexiconlink-info/?lang=th

CrafterCave Kids

ของเล่นและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

รีวิว

เขียนรีวิว

CrafterCave Kids - LexiconLink ของเล่นและสื่อเสริมพัฒนาการทางภาษาและความคิดชิ้นแรกสำหรับเด็ก

CrafterCave Kids - LexiconLink ของเล่นและสื่อเสริมพัฒนาการทางภาษาและความคิดชิ้นแรกสำหรับเด็ก

LexiconLink ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง

เขียนรีวิว

สินค้าอื่น ๆ ในหมวดนี้:

แบรนด์อื่นในหมวดนี้:

วิธีซื้อ

Click to view how to buy...