วิธีใช้งาน

  • ชวนให้เพื่อนของคุณมาช็อปกับเรา
  • เพื่อนของคุณจะได้รับเครดิตในการซื้อของ 360 บาทเมื่อเขาหรือเธอลงทะเบียน และพิเศษอีก 120 บาทเมื่อซื้อสินค้าครั้งแรก
  • คุณจะได้รับเครดิต 240 บาทเมื่อเพื่อนของคุณซื้อสินค้ากับทางเราเป็นครั้งแรก และได้รับเครดิตอีก 5% ทุกครั้งที่เพื่อนของคุณซื้อสินค้าในเว็บ 

เริ่มกันเลย

ลงทะเบียนตอนนี้
กระจายข่าวให้คนอื่นได้รู้