Rakluke Select Smart Greeting for Smart Parents

0054210210032

ชุดหนังสือฉลาดรู้แม่ยุคใหม่ ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม

  1. ฉลาดรู้...ดูแลครรภ์
  2. ฉลาดรู้...ดูแลลูกแรกเกิด
  3. ฉลาดรู้...พัฒนาการลูกรัก
  4. ฉลาดรู้...อารมณ์จิตใจลูกรัก

More details

฿660.00

   Delivery Options
Standard Delivery 2 - 7 days

Add to wishlist

Payment Methods
Payment Methods

Active 2 days ago

Seller Rakluke Select
Seller Review star4star4star0star0star0

You can collect ฿6.00 loyalty points.


Rating: 2.2/5 (5 votes)

More info

ชุดหนังสือฉลาดรู้แม่ยุคใหม่ ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม

ฉลาดรู้...ดูแลครรภ์ ผู้เขียน กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ ขนาด 14.5 x 21 ซม.  จำนวน 152 หน้า  ราคา 165 บาท
รวมสุดยอด How-to ที่แม่ท้องต้องรู้ เพื่อครรภ์คุณภาพตลอด 40 สัปดาห์ถึงหลังคลอด  อาทิ การตรวจร่างกายก่อนมีลูก สิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดไปสู่ลูก ชีวิตที่ก่อกำเนิดในครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ 40 ทางเลือกในการคลอด อาหารบำรุงครรภ์ การเปลี่ยนแปลงและอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ การเตรียมตัวและวางแผนเมื่อลูกคลอด ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลครรภ์ที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้ และจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้คุณแม่ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ และเฝ้ารอเจ้าตัวเล็กที่กำลังจะคลอดออกมาอย่างมีความสุข 

ฉลาดรู้...ดูแลลูกแรกเกิด ผู้เขียน ศ. (เกียรติคุณ) พญ.ชนิกา ตู้จินดา ขนาด 14.5 x 21 ซม.  จำนวน 152 หน้า  ราคา 165 บาท
รวมสุดยอด How-to ที่แม่ลูกอ่อนต้องรู้ ตอบทุกปัญหาเลี้ยงลูกขวบปีแรก โดยกุมารแพทย์มือหนึ่ง รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กช่วงขวบปีแรก ไล่เรียงไปตั้งแต่การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ ข้อคิดของการเป็นพ่อแม่ที่ดี การดูแลลูกในแต่ละวัน ทั้งการกินอยู่ หลับนอน การเล่น โรคภัยไข้เจ็บ การให้นม ให้วัคซีน ฯลฯ ครอบคลุมทุกเรื่องราวที่พ่อแม่มือใหม่ควรรู้ และจำเป็นต้องรู้ เพื่อความสุขในการเลี้ยงลูก และเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ลาดรู้...พัฒนาการลูกรัก ผู้เขียน กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์ ขนาด 14.5 x 21 ซม.  จำนวน 152 หน้า  ราคา 165 บาท
รวมสุดยอด How-to ที่พ่อแม่ต้องรู้ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการลูกวัยแรกเกิด-3 ปี ให้เก่งรอบด้าน  เริ่มจากการทำความรู้จักเด็กในช่วงวัยต่างๆ ว่ามีศักยภาพอย่างไรบ้าง และพ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุนได้อย่างไร รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา ภาษา การเรียนรู้และความ สามารถทางประสาทสัมผัสต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการเฉพาะวัยนั้นๆ ครอบคลุมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่พ่อแม่ มือใหม่ควรรู้  เพื่อให้ทุกครอบครัวมีความสุขกับการเลี้ยงลูก และเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ฉลาดรู้...อารมณ์จิตใจลูกรัก ผู้เขียน ศ. (เกียรติคุณ) พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ ขนาด 14.5 x 21 ซม.  จำนวน 152 หน้า  ราคา 165 บาท
รวมสุดยอด How-to ที่พ่อแม่ต้องรู้ เพื่อแก้พฤติกรรมและสร้างนิสัยที่ดีให้ลูกวัยแรกเกิด-3 ปี โดยจิตแพทย์เด็กมือหนึ่ง ครอบคลุมเนื้อหาสาระด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด-3 ปี โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมเด่นๆ ของเด็กแต่ละช่วงวัย และลงลึกถึงวิธีการส่งเสริมสนับสนุน การแก้ปัญหา การปรับพฤติกรรม ตลอดจนทักษะพ่อแม่ที่สามารถนำไปใช้ดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ลูกน้อยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมจะเติบโตและพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ดีในอนาคต

Reviews

Write a review

Rakluke Select Smart Greeting for Smart Parents

Rakluke Select Smart Greeting for Smart Parents

ชุดหนังสือฉลาดรู้แม่ยุคใหม่ ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม

  1. ฉลาดรู้...ดูแลครรภ์
  2. ฉลาดรู้...ดูแลลูกแรกเกิด
  3. ฉลาดรู้...พัฒนาการลูกรัก
  4. ฉลาดรู้...อารมณ์จิตใจลูกรัก

Write a review

Customers who bought this product also bought:

More Products in this category:

More Brands in this category:

How to buy

Click to view how to buy...