4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes

FM120039190000

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes
• สร้างสรรค์จินตนาการด้วยกิจกรรมสนุก ๆ ดดยการสร้างคริสตัลที่สวยงามขึ้น

More details

฿695.00

   Delivery Options
Standard Delivery 2 - 7 days

Add to wishlist

Payment Methods
Payment Methods

Active 2 days ago

Seller Kiddo Pacific
Seller Review star4star4star1star0star0
Brand 4M

You can collect ฿6.00 loyalty points.


Rating: 2.7/5 (9 votes)

More info

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes
• สร้างสรรค์จินตนาการด้วยกิจกรรมสนุก ๆ ดดยการสร้างคริสตัลที่สวยงามขึ้น
• ด้วยการทดลองทางเคมีที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น
• ด้วยชุดของเล่นนี้! จะให้ความสนุกสนานไม่มีที่สิ้นสุดและจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• มีคำแนะนำในการประกอบรายละเอียด
• ท้าทายจินตนาการของเด็กด้วยของเล่นและชุดของเล่น จาก 4m

Reviews

Write a review

4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes

4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes
• สร้างสรรค์จินตนาการด้วยกิจกรรมสนุก ๆ ดดยการสร้างคริสตัลที่สวยงามขึ้น

Write a review

More Products in this category:

More Brands in this category:

How to buy

Click to view how to buy...