4M Kidz Labs Super Moon Torch

FM120033840000

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Super Moon Torch
• เพลิดเพลินกับดวงจันทร์แบบพกพาของคุณเอง

More details

฿743.65

   Delivery Options
Standard Delivery 2 - 7 days

Add to wishlist

Payment Methods
Payment Methods

Active 2 days ago

Seller Kiddo Pacific
Seller Review star4star4star1star0star0
Brand 4M

You can collect ฿7.00 loyalty points.


Rating: 1.0/5 (1 vote)

More info

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Super Moon Torch
• เพลิดเพลินกับดวงจันทร์แบบพกพาของคุณเอง
• เปิดไฟฉายของ Super Moon และฉายแสงบนผนังและเพดานของห้องนอนของคุณในเวลากลางคืน
• ต้องใช้ไขควงหัวแม่มือ, คู่กรรไกร (ไม่รวมในกล่อง)
• แบ็ตเตอรี่ปุ่มเซลล์ AG1 จำนวน 3 ก้อน 1.5 โวลต์ (รวมอยู่ด้วย)
• ชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
• ด้วยชุดของเล่นนี้! จะให้ความสนุกสนานไม่มีที่สิ้นสุดและจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• มีคำแนะนำในการประกอบรายละเอียด
• ท้าทายจินตนาการของเด็กด้วยของเล่นและชุดของเล่น จาก 4m

Reviews

Write a review

4M Kidz Labs Super Moon Torch

4M Kidz Labs Super Moon Torch

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Super Moon Torch
• เพลิดเพลินกับดวงจันทร์แบบพกพาของคุณเอง

Write a review

More Products in this category:

More Brands in this category:

How to buy

Click to view how to buy...